Ouvert pendant les congés scolaires du Mardi au Dimanche ! ( sauf du 23 au 26 juillet )

Vous pouvez apporter des gobelets (vides) pour notre fontaine d’eau gratuite. ( Boissons & nourriture de l’éxtérieur intérdite )

Open tijdens schoolvakanties van Dinsdag tot Zondag ! ( behalve van 23 tot 26 juli )

U mag bekers meebrengen ( leeg ) om water te dinken aan onze gratis waterfontein. ( Geen  dranken en eten van buitenaf toegestaan )